Survival

Survival

Survival to pojęcie odnoszące się do sztuki przetrwania z dala od cywilizacji. Choć obecnie mówimy o tej umiejętności jako o sztuce, to wiedza i sprawności dzisiaj utożsamiane z survivalem w przeszłości były powszechnie wykorzystywane przez naszych przodków, którzy żyli bliżej natury i potrafili po mistrzowsku czerpać z jej zasobów.

Do najważniejszych umiejętności survivalowych zalicza się:

 1. pozyskiwanie pożywienia z naturalnych, dzikich zasobów, zbieractwo;
 2. łapanie zwierzyny, polowanie;
 3. znajdowanie wody i jej oczyszczanie;
 4. budowanie schronienia, szałasu;
 5. rozpalanie ognia.

Na każdą z wymienionych kompetencji składa się szereg mniejszych sprawności, warunkujących ich skuteczne opanowanie.

Zbieractwo obejmuje: wiedzę na temat lokalnych roślin, gatunków jadalnych i trujących, przygotowywania z nich pożywienia. Z kolei polowanie wymaga umiejętność tropienia, zastawiania pułapek i przynęt, a w późniejszym etapie – przyrządzania dzikiej zwierzyny. Z bezpiecznym pozyskiwaniem wody z naturalnych źródeł wiąże się wiedza na temat metod jej oczyszczania; a przy budowaniu szałasu przydaje się sprawna obróbka drzew i krzewów, wykonywanie węzłów i splotów z roślin i gałęzi oraz tworzenie naturalnej izolacji. Wreszcie, rozpalanie ognia zakłada umiejętności znajdowania suchego drewna i rozpałki, a także zabezpieczenia miejsca na ognisko.

Chociaż naczelną ideą survivalu jest unikanie korzystania ze zdobyczy cywilizacji, nie należy też przesadzać z nadmiernym ograniczaniem ekwipunku, zwłaszcza gdy stawiamy na tym polu pierwsze kroki. Na pewno warto mieć ze sobą:

 • dobry nóż z mocnym ostrzem,
 • apteczkę,
 • zapałki lub krzesiwo,
 • sznurek,
 • butelkę na wodę,
 • wygodną odzież i obuwie, najlepiej nieprzemakalne.

Osoby pasjonujące się sztuką przetrwania są zgodne, że ta aktywność ma pozytywny wpływ także na inne sfery życia, przede wszystkim na zdolności adaptacyjne, wiarę we własne siły, poczucie samowystarczalności i sprawczości, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i kreatywnego korzystania z łatwo dostępnych zasobów, znajdujących się pod ręką.

Niezaprzeczalną zaletą survivalu jest również możliwość przebywania na łonie przyrody i korzystania z jej dóbr, z poszanowaniem zasad ekologii. Jest to zupełnie inny sposób obcowania z naturą niż weekendowy spacer do lasu, czy nawet urlop pod namiotem. Pozwala poczuć z nią prawdziwą więź, odkryć swoje mocne i słabe strony, pokonać lęki i ograniczenia, i przekonać się, jak niewiele w gruncie rzeczy potrzebujemy by przetrwać.

Natalia